آنتاگونیست ها

آنتاگونیست ها

نسخه ۱.۰
<۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۳
مگابایت
حجم

Lanthanum-Local
 Deferasirox
دکسرازوکسان
دیمرکاپرول
فلومازنیل
فومپیزول
گلوکاگون
مسنا
متیل تیونینیوم کلراید
نالمیفن
نالتروکسون
پنسیلامین
پرالیدوکسیم
پروتامین
پروسیان بلو
سولامر
کلسیم دی سدیم ادتا
سدیم پلی استایرن سولفونات
سوکسیمر
سدیم بنزوات
اورلیستات
آتروپین سولفات چشمی
دیازوکساید-پارنترال
دفروکسامین
هیدروکسی اوره
آمی فوستین
دی فری پرون
نالوکسان
آنتي دوت مصرفي در برخي از مسموميت ها
آنتی دوت ها رو به خاطر بسپارید    

logo-enamad logo-samandehi