اوقات مهارت

اوقات مهارت

Version 2.0.1
10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size

معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

معرفی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال

معرفی دپارتمان های آموزشی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال

اطلاع رسانی برگزاری همایش ها و مسابقات مهارتی

اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های آموزشی

logo-enamad logo-samandehi