نبرد خیر و شر

نبرد خیر و شر

Version 5
100
Active installs
Action
Category
48
MB
Size


کارآگاه پریا بهمراه برادرش پوریا درگیر  پرونده ای مرموز و مشکوک میشوند...


عمارتی قدیمی و کهنه در انتهای جاده ای قدیمی وجود دارد . گفته ها حاکی از آن است که هر کسی وارد این عمارت شده به طرز مشکوکی ناپدید شده . 


اکنون کارآگاه پریا به این مکان آمده است تا راز این ماجرا رو کشف کند..


در بازی شما  باید با  ترس  و معما های این عمارت جادو شده ، رو به رو شوید تا پرده از راز  ناپدید شدن انسانها بردارید...

logo-enamad logo-samandehi