مرغ خودم غازه

مرغ خودم غازه

Version v1.0
10
Active installs
Books & Reference
Category
8
MB
Size

 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عنوان کتاب :مرغ خودم غازه 


نویسنده کتاب: مجید رشیدی 


توضیحات کتاب :


دوست عزیزم سلام، من مجید رشیدی؛ مدیر سایت ثروت سازان هستم. مدرک کارشناسیارشد مدیریت کسب وکار از دانشگاه تهران دارم، از زمانی که ۱۳ سال داشتم وارد حوزه صنعتو کسب وکار شدم و در حال حاضر ۱۷ سال سابقه اجرایی و بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریتیدر شرکت های مختلف دارم، این کتاب حاصل چند سال تحقیق و تجربه است، قول م یدهم کهبامطالعه این کتاب و عمل به دستوراتی که در آن وجود دارد جریان کسب ثروت شما تغییراتبسیار زیادی خواهد کرد،

logo-enamad logo-samandehi