خطرات استفاده از مژه مصنوعی

خطرات استفاده از مژه مصنوعی

Version
<10
Active installs
Health & Fitness
Category
1
MB
Size

پرپشتي مصنوعي به قيمت کم پشتي واقعي
اگزما و حساسيت به چسب روي شاخش است
نواري و دانه اي هر دو مضرند
براي گل مژه آماده شويد
براي شما مفيد است
يک بار استفاده کنيد ولي حتماً مرغوب ترين جنس باشد
به ديگران مژه قرض ندهيد
مژه مصنوعي چند بار مصرف نداريم
با مژه مصنوعي لنز استفاده نکنيد
روي مژه مصنوعي ريمل نزنيد
بلند مدت استفاده نکنيد
عوارضش پرهزينه است
اين علائم را ديديد سريع مژه را برداريد
چسب ها را فقط يک بار استفاده کنيد
مراقب انتقال آلودگي به چشم باشيد
و................

logo-enamad logo-samandehi