حسابداری برای غیر حسابداران

حسابداری برای غیر حسابداران

Version HSB2.0.0
100
Active installs
Education
Category
7
MB
Size


در این کتاب به صورت قدم به قدم به آموزش حسابداری برای افرادی که تخصصی در این رشته ندارند پرداخته شده است .


مباحث به صورت مبتدی و  بسیار روان و قابل فهم بیان شده است .


همانطور که میدانیم حسابـداری سیستمی است که فعالیتهای واحد تجاری را اندازه گیری می کند . و این اطلاعات را در چارچوب گزارشهایی پردازش کرده و در نهایت نتایج فعالیت واحد تجاری را به تصمیم گیرندگان ارائه می دهد .


بنابراین می توان گفت هر چه بیشتر از این رشته بدانیم و آگاه باشیم بهتر می توانیم در مورد وضعیت  مالی در تمام زمینه ها مثل بورس تصمیم گیری کنیم .


حتی مطالعات نشان داده که بهتر می توانید بروضعیت مالی زندگی خود تسلط داشته باشیم.

logo-enamad logo-samandehi