شیرینی کلمات

شیرینی کلمات

Version 1.7
In-app Purchases
+200 K
Install
Word & Trivia
Category
22 MB
Size
شیرینی کلمات

شیرینی کلمات

Eli Games
Version 1.7
In-app Purchases
+200 K
Install
Word & Trivia
Category
22 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

کلمه بپزید!


با حروف موجود در بشقاب ،کلمه های ممکن را انتخاب کنید. و آنها را در فر قرار دهید.


یک بازی ساده و شیرین و جذاب با مراحل بسیار و شیرینی های مختلف ایرانی!


هم اکنون خود را برای یک چالش فکری با کلمات گوناگون آماده کنید....

User Reviews - 5,427 Rates
4.4 from 5
5
4
3
2
1