صندوقچه الفبا - فارسی

Category Educational
Active Installs 500+
Size 14.0 MB
Version 1.0.1

Description

این یک بازی مناسب برای آشنایی کودکان با حروف الفبا و ساختن کلمه با آنهاست.
همچنین کودکان با این بازی می توانند با ترتیب حروف الفبا آشنا شوند.


هدف اصلی بازی توانمند سازی کودکان جهت یادگیری حروف الفبا و به کارگیری حروف برای ساختن کلمات مناسب از طریق بازی می باشد.

Permissions

  • pair with Bluetooth devices
  • read phone status and identity
  • view network connections
  • approximate location (network-based)
  • full Internet access