فرانسوی صحبت کنید

فرانسوی صحبت کنید

نسخه ۴.۳.۱
۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۸۳
مگابایت
حجم

این برنامه به آموزش روان زبان فرانسه می پردازد.


مباحث در دروس مختلف تقسیم بندی شده اند و شامل موارد زیر می باشد:درس 1 : آموزش نام سبزیجات رایج در زبان فرانسه


learn the name of a few common vegetables in French درس 2 : آموزش نام نوشیدنی های رایج در زبان فرانسه
 
learn the names of a few common drinks in French درس 3 : آموزش نام محصولات لبنی رایج در زبان فرانسه
 
learn the names of a few common dairy products in French  درس 4 : آموزش نام غذاهای مختلف در زبان فرانسه
 
learn the names of different foods in French درس 5 : آموزش نام گیاهان و ادویه جات  در زبان فرانسه
 
learn the names of common herbs and spices in French    درس 6 : آموزش نام بخش های مختلف سر و صورت در زبان فرانسه
 
learn the names of the parts of the head and face in French 
    
درس 7 : آموزش نام انگشتان در زبان فرانسه
learn the finger names in French   درس 8  :  در مورد زندگی روزمره خود صحبت کنید با استفاده از عبارات عمومی در فرانسه
 
learn to talk about your everyday life using basic phrases in French 
 


درس 9 : اعضای بدن در زبان فرانسه


 body parts in Frenchدرس 10 :آموزش نام های انواع لباس ها در زبان فرانسه
 
learn the names of different types of clothes in French


 
درس 11 :آموزش شرح آب و هوا در زبان فرانسه
 
learn how to describe the weather in French
 


درس 12 :آموزش واژه های مربوط به حمل و نقل
 
learn French vocabulary related to transportationدرس 13 :آموزش مصدر از چند فعل متداول در فرانسه 


learn the infinitive from of a few common verbs in French
   


درس 14 :آموزش نام های اعضای خانواده در زبان فرانسه
 
learn the names of the family members in Frenchدرس 15 :آموزش موضوعات مربوط به مدرسه در زبان فرانسه
 
learn the names of the school subjects in French
   


درس 16  :  برخی از واژگان مربوط به مدرسه و نام لوازم التحریر در فرانسه 
 
learn some vocabulary related to school and the names of school stationery in French
 
  
درس 17 :آموزش افعال گروه  1 2 3
FRENCH VERBS GROUPS 1 2 3 - Verbes du Premier Deuxième Troisième Groupe


 


درس 18 : زمان حال افعال گروه اول
 
 Present tense FIRST GROUP -ER verbs - Indicatif présent verbes du premier groupe


 
 درس 19 : زمان حال افعال گروه دوم
 
 Present tense SECOND GROUP -IR verbs - Indicatif présent verbes deuxième groupe
 


درس 20 : زمان حال افعال گروه سوم
 
 Present tense THIRD GROUP -IR -OIR -RE verbs - Indicatif présent verbes 3e groupeدرس 21 : افعال ضمیری با se
 
 PRONOMINAL VERBS with SE - Les verbes pronominaux Verbos pronominales en francés
   
 درس 22 : جملات منفی 
 
 NEGATIVE SENTENCES Ne Pas Ne plus - Phrases négatives LA NÉGATION درس 23 :حروف ربط مترادف
 
 COORDINATING CONJUNCTIONS Mais Ou Et Donc Car - Les conjonctions de coordination
   
درس 24  :  صرف و نحو افعال شرطی
 
 IMPERATIVE VERBS Conjugation 
 
    **************


ویژگی های برنامه :


- تلفظ ها توسط افراد فرانسوی زبان اصیل انجام شده است و نحوه بیان تلفظ ها به آرامی انجام می شود.


-معادل انگلیسی و فرانسوی مثال ها به طور جامع و همزمان آورده شده است تا یادگیری بهتر انجام شود.


- تمام دیتابیس در برنامه موجود است و نیاز به دانلود دیتای اضافه نیست


- آموزش ها افلاین است و نیاز به اتصال اینترنت نیست


- برای درک هر نکته و مبحث، جملات و مثال هایی جهت یادگیری بهتر آورده شده است.


- روش آموزش روان و جذاب می باشد


 

logo-enamad logo-samandehi