ماه میهمانی

Category Religious
Active Installs less than 100
Size 3.4 MB
Version spring97

Description

...

Changelog

اضافه شدن دعای هفتگی

اضافه شدن دعای جوشن کبیر

اضافه شدن سوره های روم ، عنکبوت ، دخان

رفع برخی مشکلات

ممعانت از به خواب رفتن دستگاه

Permissions

  • prevent device from sleeping
  • full Internet access