Flags Game

Flags Game

Version 2.1
200
Active installs
Education
Category
16
MB
Size

برنامه ای برای آموزش و تست شناختن پرچم کشورهای مختلف
این برنامه در کنار قسمتی برای آموزش پرچم کشورهای مختلف، امکان اینکه یادگیری خود را در یک بازی بسنجید، فراهم می کند.
اگر نیازی به یادگیری در خود نمی بینید، می توانید مستقیما از قسمت بازی استفاده کنید.
امکان تعیین اینکه پرچم ها از چه قاره ای انتخاب شوند، وجود دارد.
همچنین در مرحله آموزش می توان تعداد پرچم هایی که در هر دور آموزش داده می شود و زمان مکث بین آنها را تعیین کرد. البته همیشه با tap کردن می توانید روی پرچم بعدی بروید و لازم نیست صبر کنید تا برنامه اینکار را انجام دهد.
در مرحله بازی هم می توان تعداد گزینه های نمایش داده شده برای هر پرچم را تعیین کرد که به نوعی پاسخگویی را سخت تر می کند.

logo-enamad logo-samandehi