کنکور تجربی - زمین شناسی

کنکور تجربی - زمین شناسی

Version 2.0
3000 Tomans
Install +100
Category Education
Size 9 MB
Last Update 2014 April 20
کنکور تجربی - زمین شناسی

کنکور تجربی - زمین شناسی

Tahlilgaran Samaneh Aria
Version 2.0
3000 Tomans
Install +100
Category Education
Size 9 MB
Last Update 2014 April 20
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

1

User Reviews - 2 Rates
3 from 5
5
4
3
2
1
poya
poya
2014/03/13
با سلام برنامه بسیار عاليست اگه بر اساس پایه تحصیلی دسته بندی و دروس آن پایه، دسته بندی بشه ديگه هیچ نقصی نخواهد داشت
FR7
FR7
2014/03/12
آخی هرچی تست دیدیت انداختیت داخل برامه بعد گفتید فرماید اخه یه سر فصلی یه چزی می گذاشتیت که بدونیم این تست مال کجاست
Paxit