دیکشنری پرستاری

دیکشنری پرستاری

Version
Free
In-app Purchases
200
Active installs
Education
Category
929
KB
Size

علائم اختصاری متداول در بیمارستان و پرونده بیمار
علائم اختصاری متداول در دستورات دارویی و کاردکس
معادل های سیستم  متریک 
سایر علامت های اختصاری رایج 
علامت های اختصاری مربوط به واحدهای اندازه گیری  2
علامت های اختصاری مربوط به واحدهای اندازه گیری


و..............

logo-enamad logo-samandehi