بسکتبالیست شو

بسکتبالیست شو

Version
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size

شوت ثابت یک دست

شوت جفت

شوت سه گام

قانون رانینگ

انواع خطاها

نحوه پاس دادن

پرتاب به وسیله تخته

پرتاب ریباند

و...........

logo-enamad logo-samandehi