عربی جامع متوسطه

عربی جامع متوسطه

Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

تعطیلات عید نزدیکه و درس عربی شاید در سی باشه که بیشتر همه ما توی اون مشکل داریم.....

در این برنامه 3 سال مقطع دبیرستان گنجانده شده است...

که به قواعد متضاد و مترادف و معنی خود درس و واژگان رو به طور کامل دسته بندی و در برنامه قرار دادیم


در این تعطیلات عید با این برنامه و استفاده از آن میتوانید مقداری از ضعف خود را در این درس کاهش دهید...

این برنامه به کنکوری ها بیشتر توصیه میشوددد.

منابع:
http://amozesharabi2.blogfa.com/
http://elearning.roshd.ir

logo-enamad logo-samandehi