آموزش تار

آموزش تار

Version
Free
In-app Purchases
50
Active installs
Education
Category
1
MB
Size


پرده معمولي از جنس روده گوسفند 
پرده کات کوت  
استاد يحيي و تحول ساختمان تار 
نوازندگان تار
کوک تار
تار
انواع مضراب تار و نقش مضراب در صداي ساز
شکل ظاهري
کاسه تار از چه چوبي ساخته ميشود
تار به چه وسيله اي نواخته ميشود
نحوه برداشتن انگشتان از روي پرده ها  
روش انگشت گذاري براي انگشتان دوم و سوم 
وضعيت شست
انگشت گذاري انگشت اول 
نحوه قرار گرفتن دسته ساز 
وضعيت بازو ، ساعد و مچ دست 
تکنيکهاي دست چپ
و...............

logo-enamad logo-samandehi