آموزش سوارکاری و چابک سواری

آموزش سوارکاری و چابک سواری

Version
Free
In-app Purchases
10
Active installs
Education
Category
5
MB
Size

آموزش‌ سوار روي‌ دايره‌ با گام‌ چهار نعل‌
دلائل‌ تأكيد بر آموزش‌ چهار نعل‌ بر روي‌ دايره‌:
آموزش پرش‌ از روی موانع‌ 
موانع‌:
سواری متمرکز / یورتمه نشسته 
نکات آموزشی برای سوارکارهای مبتدی 
توصیه‌ها:
آموزش هایی کوتاه از تیمار، زین کردن و دهنه زدن 
زین و برگ کردن اسب : (دهنه کردن و زین گذاری)
دهنه زدن:
آموزش یورتمه 
و.............

logo-enamad logo-samandehi