آموزش کامل رانندگی پایه 2

آموزش کامل رانندگی پایه 2

Version
Free
In-app Purchases
200
Active installs
Education
Category
3
MB
Size

دنده عقب
شکل گیری فرمان با ۳ حرکت  و ۳ زمان اجرا 
حرکت مارپیچ
حرکت رو به عقب در کناره جدول
مکان‌هایی که  حرکت دنده عقب خطرناک است
جای‌گیری درست در راه و حرکت در بین خطوط
سرعت مناسب با توجه به شرایط ترافیک
رعایت فاصله عرضی مناسب
رعایت فاصله طولی مناسب
بهترین حالت گرفتن فرمان 
آشنایی با سیستم‌ها و  اهرم های داخلی خودرو و عملکرد اندام‌های راننده در رابطه با آنها
پیاده شدن از خودرو
سه ویژگی یک راننده زیرک و هوشیار
چهار چک فنی خودرو


و...........

logo-enamad logo-samandehi