آموزش پایه خلبانی

آموزش پایه خلبانی

Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
3
MB
Size

دورزدن با استفاده از وضیعت سنج هواپیما نسبت به افق یا Attitude Indicator
مقابله با نیروی جاذبه زمین در دور زدن
استفاده از رادر ها یا Rudders در دور زدن
صعود ها و نزول ها- هواپیماها چگونه صعود کرده یا نزول می کنند؟
چگونه با هواپیما اوج بگیریم
چگونه پس از بدست آوردن ارتفاع، از ار تفاعمان بکاهیم
انجام یک مانور تمرینی رول و نزول
چگونگی خواندن ارتفاع سنج هواپیما
فرود یا لندینگ- هواپیماها چگونه فرود می آیند؟
اولین فرودتان مبارک باشد!
مسیر گلاید یا Glide Slope برای فرود
نمایش دهنده های مسیر گلاید یا Glide Slope Indicators در فرودگاه ها
و...............

logo-enamad logo-samandehi