آموزش آسان زبان کردی

آموزش آسان زبان کردی

Version
Free
In-app Purchases
200
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

نام رنگها به زبان کردی
مکالمه به کردی
مکالمه و آشنایی به کردی
چرا در کردی کرمانجی یک حرف الفبا برای آوای مختلف در نظر گرفته شده است؟ 
احوالپرسی های معمولی روزانه به زبان کردی
طریقه جمع کردن اسم در زبان کردی
طریقه معرفه کردن اسم ها در زبان کردی
تفاوت ضمایر متصل در دو حالت معرفه و نکره در زبان کردی 
حالت نكره یا نامعلوم: مقایسه فارسی با كردی
تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای فتحه 
تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای کسره  
تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای ضمه 
تشخیص بزرۆکه ( صدای کسره کوتاه )
فصل های کردی به شان کوردی    
خانواده کردی هووز کوردی    
روزهای کردی رووژان کوردی    
و.............

logo-enamad logo-samandehi