راهنمای مراحل ماشیناریوم

راهنمای مراحل ماشیناریوم

Version 1.0
200
Active installs
Education
Category
9
MB
Size

  - راهنمایی مرحله به مرحله همراه با تصویر بازی فوق العاده ماشیناریوم

 - شامل راهنمایی 20 مرحله بازی به صورت مصور و متنی

 - تمامی مراحل توسط اینجانب رد شده و در صورت مشکل ایمیل زده تا راهنمایی شود.
logo-enamad logo-samandehi