اشتغال زنان

اشتغال زنان

Version 1.0
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Tools
Category
3
MB
Size


زنانی که فصل به فصل فرسوده تر می شوند
زنان، تحصیل کرده تر ولی ارزان تر از مردان!
کجای «کار زنان » می لنگد؟!
زنان کار و حقوق قانونی آنان
زنانی که هر روز به آسمان و باغ وحش می روند!
زنان در ایران چگونه پولدار می شوند؟
اشتغال زنان
زن، اجتماع، اشتغال و پیامدهای آن
مادران شاغل و فرزندان چشم انتظار
شکستن سقف شیشه ای
بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی
شغلی بدون حقوق و مزایا
فشار مضاعف برای زنان شاغل
کار خانگی زنان حکایتی بی پایان
زنان و یک دنیا کار!
استقلال مالی زن؛ آری یا خیر؟
اشتغال مادران به چه قیمت؟
برنامه ای برای زنان مدرن
تغییر در وظایف زندگی مشترک، چالش جدید خانواده ایرانی
مشکلات زنان شاغل در خانواده
گاهی به زندگی لبخند بزن
زنان چشم به راه طرح های حمایتی
زنانی که مردانه کار می کنند
زنان در طول تاریخ چه کاره بودند؟!
زنان کارآفرین، امیدوار به فرداهای بهتر
مادران شاغل و دغدغه فرزندان
دغدغه های یک مادر کارمند
این خانم ایرانی رقیب کریس آنجل است
زنان شاغل و کمبود وقت
زنان در نقش های متفاوت
اشتغال ماد ران و عواقب متعد د آن!
اشتغال زن و جایگاه آن در اقتصاد
بیکاری و اشتغال زنان
زنان و یک دنیا کار!
اشتغال مادران و تاثیر آن بر رشد فرزندان
سنگینی بار زندگی بر دست های خسته
انتخاب کنید: شغل تان یا فرزندتان؟
طرحی بر خلاف جریان توسعه یافتگی
زنان شاغل مراقب خواب و خوراک خود باشند
و...

logo-enamad logo-samandehi