ماشین پرشی

ماشین پرشی

Version amireapak
In-app Purchases
+20 K
Install
Racing
Category
12 MB
Size
ماشین پرشی

ماشین پرشی

God Game
Version amireapak
In-app Purchases
+20 K
Install
Racing
Category
12 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

ماشین پرشی

یک بازی بسیار هیجان انگیز در سبک ماشین سواری براتون آماده کردیم در این بازی باید به وسیله ی خودروی خود از روی خودرو های مقابل بپرید بدون این که با آن ها تصادف کنید  رکورد خودرا ثبت نمائید. هر چقدر بیشتر مقاومت کنید بازی سریع تر شده و میزان سختی بیشتر خواهد شد

کلمات کلیدی: ماشین ، پرش ، پرش ماشینی ، ماشین سواری ، ماشین بازی ، بازی ماشین ، ماشین مسابقه ، مسابقه ماشین،ماشین بازی جدیدماشین مسابقه ، ماشین مسابقه بازی ،ماشین مسابقه حرفه ای،ماشین مسابقه ای

User Reviews - 296 Rates
3.8 from 5
5
4
3
2
1
امیر زنگنه
امیر زنگنه
2022/10/09
به خاطر اینکه پر از تبلیغات های اضافی هستش
فاطمه
فاطمه
2022/10/12
خوبه
بی بی حور
بی بی حور
2022/08/28
لنین نلدبدبدر می باشد خ است جانم به لبم