تدریس ابتدایی

تدریس ابتدایی

Version 1.0
In-app Purchases
Install +20 K
Category Education
Size 2 MB
Last Update 2015 December 16
تدریس ابتدایی

تدریس ابتدایی

سیستو سافت
Version 1.0
In-app Purchases
Install +20 K
Category Education
Size 2 MB
Last Update 2015 December 16
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info


روش چند حســـي ( مختلط )  
روش حل مسئلــــه  
روش پـــــروژه اي  
شيــــــوه سخنــــــراني  
شيوه بازگويـــي  
شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ 
شيوه تمــــريني 
شيـــــوه بحثــــي
شيــــوه نمايشــــي 
شيــــوه گـــــردش علمـــــي
استفاده از منابـــــع ديداري و شنيــــداري 
الگــــوي كاوشگري به شيوه حقوقي
الگــــوي آموختن كنترل خود 
الگــــــــوي ايفاي نقش 
روش كارگاهـــــــي 
مرحله درسي كوتاه و فشرده:
الگـــــوي دريافت مفهـــــوم 
مــــراحل تدريس الگوي تفكر استقرايــــي عبارتند از:  
الگـــوي پيش سازمـــان دهنـــده
الگوي يادسپاري 
الگوي رشد عقلي  
الگوي كاوشگري علمي  
الـگــــوي تدريس غيـــــر مستقيم 
الگــــوي آگاهي يابي 
الگـــــوي ديــــدار در كــــلاس درس 
الگــــوي پــــژوهش گـــروهي ( تفحص گــــروهي )
الگـــوي آمــــوزش براي رشد مفهــــوم و مهـــارت  
ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش
روش تدریس
تعریف روش: 
تقسیم بندی روش تدریس : 
چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد كه عبارتند از :
روش چند حســـی ( مختلط ) 
روش حل مسئلــــه 
روش پـــــروژه ای 
شیــــــوه سخنــــــرانی 
شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ 
شیـــــوه بحثــــی
شیــــوه نمایشــــی 
شیــــوه گـــــردش علمـــــی
استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری 
الگــــوی كاوشگری به شیوه حقوقی
الگــــوی آموختن كنترل خود 
روش كارگاهـــــــی 
مرحله درسی كوتاه و فشرده:
الگـــــوی دریافت مفهـــــوم 
مــــراحل تدریس الگوی تفكر استقرایــــی عبارتند از: 
الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده
الگوی یادسپاری 
الگوی رشد عقلی 
الگوی كاوشگری علمی 
الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم 
الگـــــوی دیــــدار در كــــلاس درس 
الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی )
الگـــوی یادگیـــــــری در حد تسلط آمـــــــوزش مستقیـــم 
الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت 
روش های نوین تدریس زبان فارسی در ابتدایی 
روش هاي نوين در تدريس ادبيات فارسي دوره ي . 
هدف هاي كلي برنامه ي اموزشي زبان فارسي در دوره ي ابتدايي
بحث : روش هاي نوين تدريس زبان وادبيات فارسي
مراحل اجراي الگو همياري 


و...

User Reviews - 154 Rates
3.4 from 5
5
4
3
2
1
زهرا
زهرا
2019/11/09
بسیار بد
فاط
فاط
2020/11/16
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی😇😘
مجید
مجید
2015/12/20
یه ستاره میدم چون که بیخود باید دیتا مصرف کنیم. بهتر نیست همون اول قیمت شو بگین تا ادم بدونه به دردش میخوره یا نه؟