دانستنی های ضرب المثل

دانستنی های ضرب المثل

Version 1.0
In-app Purchases
Install +1 K
Category Entertainment
Size 3 MB
Last Update 2015 March 8
دانستنی های ضرب المثل

دانستنی های ضرب المثل

سیستو سافت2
Version 1.0
In-app Purchases
Install +1 K
Category Entertainment
Size 3 MB
Last Update 2015 March 8
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info


صبر کنید تا من تفی به دستم بکنم
کینه شتری
گدای سامره
حمام زنانه شد
حکیم باشی را دراز کنید
کوراوغلی می خواند
حقه بازی
گرگ منشی
گرنگهدار من آنست که من می دانم ....
گربه عابد
گرگ باران دیده
گرز رستم گرو است
گربه رقصانی
گندم خورد و از بهشت بیرون رفت
گربه مرتضی علی
گنج قارون دارد
گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده
گواه شاهد صادق در آستین باشد
قاپ کسی را دزدیدن
بوی حلوایش می آید
یخرج الحی من المیت
پالان خر دجال شده
پالانش کج است
و...

User Reviews - 83 Rates
4.5 from 5
5
4
3
2
1
علی کیخا
علی کیخا
2022/08/18
چرا باز نمیشه ،چشه این برنامه،ی ستاره ام زیاده براش ،نت حدر میره فقط
رضا
رضا
2020/10/02
عالی
ساناز صالحی
ساناز صالحی
2019/12/10
خیلی خوبه بد نیست. از طرف. مار هیام راد