دانستنی های ضرب المثل

دانستنی های ضرب المثل

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Entertainment
Category
3
MB
Size


صبر کنید تا من تفی به دستم بکنم
کینه شتری
گدای سامره
حمام زنانه شد
حکیم باشی را دراز کنید
کوراوغلی می خواند
حقه بازی
گرگ منشی
گرنگهدار من آنست که من می دانم ....
گربه عابد
گرگ باران دیده
گرز رستم گرو است
گربه رقصانی
گندم خورد و از بهشت بیرون رفت
گربه مرتضی علی
گنج قارون دارد
گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده
گواه شاهد صادق در آستین باشد
قاپ کسی را دزدیدن
بوی حلوایش می آید
یخرج الحی من المیت
پالان خر دجال شده
پالانش کج است
و...

logo-enamad logo-samandehi