آداب معنوی

آداب معنوی

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Religious
Category
1
MB
Size

آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند
آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند
مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند
آدابى که موجب نشاط و مسرت مى شوند
مکروهاتى که موجب بیمارى بدن مى شوند
آدابى که موجب صحت بدن مى شوند
مکروهاتى که موجب فقر و تنگدستى مى شوند
آدابى که موجب وسعت رزق مى شوند
و...
این برنامه شامل آداب مذهبی که باید بدانید می باشد.

logo-enamad logo-samandehi