طالع بینی

طالع بینی

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Entertainment
Category
3
MB
Size


مرد متولد مهر، نماد : میزان
مرد متولد آبان، نماد : عقرب
مرد متولد آذر، نماد : قوس
مرد متولد دی، نماد : جدی
مرد متولد بهمن، نماد : دلو
مرد متولد اسفند، نماد : حوت
طالع‌بینی
 طالــــــــــــع بینـــــــی میوه هـــــــــــــا
 طالــــــــــــع بینـــــــی اشکــــال هنـــــدســـــی
 نکاتی درباره امضاءشناسی 
 متولدین فروردین: سرخ
متولدین اردیبهشت: صورتی
متولدین خرداد: نقره ای
متولدین تیر : خاکستری
متولدین مرداد: طلایی
متولدین شهریور : نارنجی
متولدین مهر : آبی
متولدین آبان : سفید
متولدین آذر: بنفش
متولدین دی: قهوه ای
متولدین بهمن: زرد
متولدین اسفند: سبز
طالــــــــــــع بینـــــــی ایتـــــــالیـــــایی
طالع بینی تاریخ تولد 
طالع بینی روزهای هفته 
طالع بینی فصل
طالع بینی و اعداد شانس
فروردين : الماس
ارديبهشت :زمرد
خرداد : مروارید
تير : گارنت
مرداد : پريدوت ( زبرجد )و اونيکس
شهريور : ياقوت کبود
مهر: مونستون و اوپال
آبان: سيترين و ياقوت قرمز
آذر : سنگ فيروزه
دي
بهمن: آماتيست
اسفند: مرجان
طالع بینی وفال عناصر 
گروه AB فارغ از مراقبت وبی نیاز از توجه 
گروه خونی B فعال
گروه خونی A تیپ سرد 
گروه خونی O تیپ گرم 
 طالــــــــــــع بینـــــــی دانشجویی
 طالــــــــــــع بینـــــــی درختــــــــان
 طالع بینی اعداد
متولدین سال مــــــــار
متولدین سال اسب
 متولدین سال بــــــــــــــز
متولدین سال میمــــــــــون
متولدین سال خـــــــروس 
متولدین سال سگ
متولدین سال خــــوک
متولدین سال مــــوش
متولدین سال گــــــاو


و...

logo-enamad logo-samandehi