شهدای مهندسی اصفهان

Category Religious
Active Installs less than 100
Size 8.5 MB
Version 2.2

Description

اپلیکیشن "شهدای مهندسی استان اصفهان" شامل اطلاعات کلیه شهدای مهندس و مهندسی رزمی استان اصفهان به تفکیک ارگانها و رده های اعزام کننده است.


این اپلیکیشن همچنین محتوی "تولیدات هنری" از جمله پویانمایی خدمات مهندسی و پویانمایی پل در خصوص احداث سد شهید سلیمی بر روی رودخانه بهمن شیر بوده و حاوی عکسها و خاطرات مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس می باشد.