فرهنگ واژگان پرستاری

فرهنگ واژگان پرستاری

نسخه V۱
+۱۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۲۱
مگابایت
حجم

این کتاب مشتمل بر مهمترین واژگان مورد استفاده در پرستاری است که توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی (کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) جمع آوری شده و با راهنمایی استاد امیرمهدی شاهمیری جهت استفاده بر روی تلفن همراه تدوین گردیده است. برای دستیابی به اطلاعات، کل واژگان و توضیحات آنها در یک فایل PDF با قابلیت جست و جو قرار گرفته اند.

logo-enamad logo-samandehi