مدیریت مالی ا

مدیریت مالی ا

نسخه ۵
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۶
مگابایت
حجم

يکى از مهم‌ترين مطالبى که درباره پول مى‌توان گفت اين است که پول ارزش زمانى دارد و قيمت آن را بهره تعيين مى‌کند.


يکى از مفاهيم مهم امور مالى نرخ بهره است. غالباً مردم، سازمان‌هاى تجارى و شرکت‌ها با شرايطى روبه‌رو مى‌شوند که لازم است در چند دوره زمانى وجوهى را دريافت يا پرداخت کنند. در چنين شرايطى نرخ بهره و وجوهى که بابت بهره پرداخت مى‌شود اهميت بیشتری دارد.


تصميماتى که شرکت‌ها در زمينه تأمين مالى و سرمايه‌گذارى‌ها مى‌گيرند به ميزان نرخ بهره بستگى دارد. وام‌هاى صنعتى کوتاه‌مدت را مى‌توان تقريباً با پائين‌ترين نرخ بهره گرفت. وام‌هاى بلندمدت از راه نشر اوراق قرضه که مستلزم پرداخت بهره به دارندگان اين اوراق است ميسّر مى‌شود. براى سرمايه‌گذارى در اقلامى چون زمين، ماشين‌آلات و ساختمان مبناى تصميم‌گيري، سود موردانتظار است. بديهى است که سود حاصل را بايد براساس نرخ بازده مبالغ سرمايه‌گذارى محاسبه کرد.


 منابع و مآخذ:


مدیریت مالی - دکتر مهدی تقوی انتشارات دانشگاه پیام نور


مدیریت مالی 1- ترجمه و تالیف دکتر حسن مدرکیان انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران


حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران -انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ایران  اثر پرویز بختیاری 


مدیریت مالی پیشرفته- اثر آقایان دکتر حسن قالیباف اصل –شهرام بابالوبان انتشارات دانشگاه الزهرا


مدیریت مالی جلد 1- ریموند پی نوو ترجمه و اقتباس دکتر علی جهانخانی- دکتر علی پاسائیان


مدیریت مالی -اثر آقای احسان آقامیری انتشارات آزاده


اقتصاد مهندسی -اثر دکتر محمد سعید اسکونژاد انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تئوری حسابداری 1- اثر دکتر رضا شباهنگ- انتشارات سازمان حسابرسی


 


Islamic Banking and Finance in the European Union- Edward Elgar


Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA- Edited by


M. Fahim Khan


Chairman, Riphah Centre of Islamic Business, Riphah


International University, Islamabad, Pakistan


Mario Porzio


Professor of Banking Law, University of Naples ‘Federico II’,


Italy


STUDIES IN ISLAMIC FINANCE, ACCOUNTING AND


GOVERNANCE

logo-enamad logo-samandehi