spy game

spy game

Version 1.1
Install +100 K
Category Casual
Size 4 MB
Last Update 2024 January 2
spy game

spy game

Hossein Torab
Version 1.1
Install +100 K
Category Casual
Size 4 MB
Last Update 2024 January 2
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

توضیحات بازی

بازی جاسوس بازی راحت و فوق العاده هیجانی و جذاب است به این
صورت که میان شما یک و یا چند نفر جاسوس وجود دارد و مابقی افراد که
جاسوس
نیستند یک کلمه برای مثال کلمه کتابخانه را می دانند و تمامی افراد
باید
با توضیح دادن درباره آن و سوال کردن از هم سعی کنند جاسوس را پیدا
کنند.

طرف های بازی

  • افرادی که کلمه مشخصی را می دانند.
  • افرادی که کلمه را نمی دانند و همانند جاسوس
    باید پیدا کنند.

تعداد جاسوس های داخل بازی به انتخاب خود شما می باشد.

شرط پیروزی طرفین

دانا ها میبایست با سوال هایی که از هم میپرسند سعی کنند جاسوس
ها را پیدا کنند ولی باید حواسشان باشند جاسوس ها متوجه کلمه نشوند
چون
اگر بتوانند درست حدس بزنند دانا ها می بازند.دانا ها باید سری قبل از
اینکه جاسوسی کلمه را حدس بزند با اجماع برای خروج او رای گیری کنند و
در
انتها اگر دانا ها بتوانند تمامی جاسوس ها را حذف کنند برنده شده
اند.جاسوس
ها اگر بتوانند حتی یک دانا هم با اجماع رای گیری او را از بازی بیرون
کنند نیز برنده بازی هستند.

طریقه بازی

گوشی را به ترتیب به بازیکنان بدهید تا هرکس متوجه شود جاسوس هست و یا
کلمه را می داند.سپس شروع به صحبت کنید.

قوانین بازی

حق ندارید بپرسید چند حرف است و یا چند بخش دارد!

جمع بندی

اگر جاسوس شدید سعی کنید بقیه را گول بزنید تا یک دانا را حذف
کنید و یا سعی کنید متوجه کلمه بشید تا بازی را ببرید.اگر دانا هستید
سوالات خوب بپرسید از هم تا همدیگر را پیدا کنید.

User Reviews - 100 Rates
4.2 from 5
5
4
3
2
1
Unnamed User
Unnamed User
2024/01/13
این خیلی خوب است من چند ساله که دارمش پارس رازیم
Unnamed User
Unnamed User
2024/01/12
خیلی عالی بود شماهم بریزید
Unnamed User
Unnamed User
2024/01/14
خوبه ولی میتونست بهتر باشه