آموزش اکسل

آموزش اکسل

Version 1
<10
Active installs
Education
Category
7
MB
Size


چگونه در برگه‌های كاری حركت كنیم 
چگونه ازAutoFill استفاده كنیم  
درج و حذف ستون‌ها و سطرها  
چگونه داده ها یا سلول ها را حذف كنیم 
تنظیم پهنای ستون و طول سطرها 
چگونه برای یك محدوده، اسم تعریف كنیم 
چگونه داده‌ها را پیدا و جایگزین كنیم 
چگونه داده ها را مرتب كنیم 
چگونه با برگه های كاری كار كنیم 
چگونه فرمول ایجاد كنیم 
چگونه ازAutoSum استفاده كنیم 
چگونه از توابع استفاده كنیم 
ایجاد نمودار با استفاده از Chart Wizard  
چگونه تغییرات را دنبال كنیم  
چگونه توضیحات اضافه كنیم 
فرمت‌دهی یك محدوده بصورت خودكار  
چگونه فرمت سلول ها را كپی كنیم 
چگونه با خطوط مرزی و الگوها كار كنیم 
چگونه تراز سلول ها را تنظیم كنیم 
چگونه خطای فرمول ها را اصلاح كنیم 
چگونگی جابجایی و تغییر اندازه نمودارها  
و . . .


 

logo-enamad logo-samandehi