مردعنکبوتی و مردان فضایی ایکس

مردعنکبوتی و مردان فضایی ایکس

نصب از بازار
۱۰،۰۰۰ تومان
+۱۰
نصب فعال
اکشن
دسته
۱۹۲
مگابایت
حجم

مردعنکبوتی و مردان فضایی ایکس
پس از سال ها جنگ اینطور به نظر میرسید که  زمان صلح فرا رسیده.اما  از نژاده بیگانه تبدیل به نگهبانانی برای حفاظت از زمین و زندگی انسان ها شده اند.اما یک دشمن قدیمی برای یک انتقام دقیق و حساب شده بازگشته است...


مردم باز در خطر جدی قرا گرفته اند...


نیروهای دشمن با شروع حمله سطح دیگری از جنگ را آغاز کرده اند...


دشمن رو شکست بده و مردم را از سوختن و آتش دور کن.


اجازه نده دشمن به نیروگاه ها دسترسی پیدا کند و صفینه فضایی آنها رو نابود کنید.


در این نبرد خیر و شر به توانایی های فوق العاده ات مسلط شو چراکه باید برای آخرین نبرد آماده باشی.


ما با هم قوی تریم!


سپاه فولادی...


باز برنده ی این نبرد باش!