عصر های کریسکان

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۲۰٫۷ مگابایت
نسخه 1.0

توضیح

فضای این کتاب در مورد جنگ داخلی در کردستان عراق است.


راوی ، فرد خاصی است . سعید زاده در مجموع 7 سال از زندگی خود را در زندان می گذراند .


3 سال در زندان کومله و 4 سال در زندان دموکرات ها سپری می شود ...

دسترسی‌ها

  • خواندن کارت حافظه
  • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه