برنامه پرورش دقت

برنامه پرورش دقت

نسخه ۱.۰
۵۰
نصب فعال
کودک
دسته
۳
مگابایت
حجم

بازي ستارة دنباله‌دار
اين بازي براي تقويت دقت شما طراحي شده است. در اين بازي، دو الگوي ستارة دنباله‌دار به صورت ثابت در بالاي صفحه نمايش داده مي‌شود و يك ستاره نيز در پايين قرار دارد كه جهت دنبالة آن پيوسته تغيير مي‌كند. شما بايد با دقت به الگوهاي ثابت و ستارة پايين دقت كنيد، هر گاه دنبالة ستارة پايين مثل يكي از ستاره‌هاي بالا بود دكمة مشابه را بزنيد و هرگاه با هيچ يك شبيه نبود، دكمة متفاوت را بزنيد. پيشنهاد مي‌شود در ابتدا از درجة دشواري آسان شروع كنيد و پس از كسب مهارت لازم، سراغ درجات متوسط و سخت برويد.
پس از هر بازي نتيجة عملكرد، تاريخ و زمان انجام بازي در نمودار نتايج بازي ثبت مي‌شود.

موفق باشيد
به اميد ديدار شما در بازي‌هاي بعدي

logo-enamad logo-samandehi