بازی فکر بکر!

نصب‌های فعال ۲۰۰+
حجم ۱٫۷ مگابایت
نسخه 2.0

توضیح

بازی فکر بکر یک بازی جذاب فکری میباشد. بازیکن می بایست با چیدن گوی ها در جای مناسب رنگ های گوی های ترکیب اصلی را حدس بزند.
. اگر رنگ یک گوی در ترکیب اصلی وجود داشته باشد یک گوی سفید در کنار ردیف ظاهر میشود

. اگر رنگ و جایگاه یک گوی همانند ترکیب اصلی باشد یک گوی سیاه در کنار ردیف ظاهر میشود

نسخه 2.0:
در این نسخه ظاهر برنامه بسیار تغییر کرده و سعی شده که قالب یک بازی را داشته باشد.
قبل از نصب بازی ,در صورتی که نسخه قبلی را نصب کرده اید, آن را پاک کنید.

. نسخه 1.3:
همه عبارات فارسی شده.