لغات کاربردی زبان روسی

لغات کاربردی زبان روسی

Version 6.3.1
10
Active installs
Education
Category
42
MB
Sizeاین برنامه به آموزش لغات اساسی روسی می پردازد.


لغات در 24 دسته  مختلف ، میوه ها، سبزیجات، خرید، اعضای بدن، لوازم آشپزخانه ، لباس ها ، رنگ ها ، آب و هوا ، زمستان ، تابستان ، حیوانات ، مدرسه و ...طبقه بندی شده اند  که در زیر مشاهده می کنید:1    Russian  Vegetable Vocabulary   
2    Russian  Fruit Vocabulary  
3    Russian  Vehicle Vocabulary  
4    City Buildings Vocabulary 
5    Body Parts Vocabulary   
6     Russian  Kitchen Vocabulary  
7    Russian  Weather Vocabulary  
8     Russian  Clothing Vocabulary   
9    Russian  Bookstore Vocabulary  
10    Russian  School Vocabulary 
11    Russian  Room Vocabulary   
12    Russian  Office Vocabulary  
13   Russian  Job Vocabulary   
14    Russian  Fairy Tale Vocabulary   
15    Russian  Sports Vocabulary   
16     Russian  Study Subjects Vocabulary  
17     Russian  Color Vocabulary  
18   Russian  Plants Vocabulary    
19   Russian  Farm Animals Vocabulary   
20  Safari Animals Vocabulary    
21    Russian Dating Vocabulary
22    Russian  Computer Vocabulary  
23    Russian  Winter Vocabulary   
24     Russian  Summer Vocabulary


**********


- تمام دیتابیس در برنامه موجود است. نیاز به دانلود دیتای اضافه نیست.


- تلفظ ها به آرامی و توسط فرد روسی زبان انجام می شود .


- لغات در گروه های مختلف دسته بندی شده است.


 


logo-enamad logo-samandehi