نظرات کواکب ۴۰۰ سال

نظرات کواکب ۴۰۰ سال

نسخه ۱.۵
نصب از بازار
10000 تومان
۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۳۳۴
کیلوبایت
حجم

این برنامه قادر است که نظرات بین کواکب را برای 400 سال محاسبه و بصورت جدول در اختیارتان قرار دهد تا با آسودگی مطلب خود را پیدا کنید.


سعد و نحسی که بین منجمین مطرح است


زحل و مریخ را نحس میدانند


زحل نحس اکبر و مریخ نحس اصغر


مشتری و زهره هر دو سعد هستند


مشتری سعد اکبر و زهره سعد اصغر هستند


عطارد با سعد ، سعد است و با نحس ، نحس است


شمس و ماه هر دو سعدند مگر بعضی مواقع


 


از دیگر موضوع منجمین


یکی نظر تثلیث که بین دو ستاره 120 درجه فاصله باشد که نظر تثلیث را دوستی کامل میدانند


دوم نظر تربیع که بین دو ستاره 90 درجه فاصله باشد که نظر تربیع را نیمه دشمنی میدانند


سوم نظر تسدیس که بین دو کوکب 60 درجه فاصله باشد و نظر تسدیس را نیمه دوستی میدانند


چهارم نظر مقارنه که هر دو کوکب در یک برج و درجه قرار گیرند و نظر مقارنه با ستارگان سعد ، سعد میباشد و با ستارگان نحس ، بسیار بد و نحس میباشد


پنجم نظر مقابله که بین دو کوکب 180 درجه فاصله باشد و نظر مقابله را دشمنی کامل میدانند


این برنامه براحتی نظرات دلخواه شما را به تفکیک ماهانه و محاسبه ساعتی در اختیارتان قرار میدهد


این برنامه قادر است تا نظرات کواکب را تک تک ( هر کوکب دلخواه ) و یا همه کواکب ( به اختیار ) استخراج و در جدول اورده تا بسادگی قابل استفاده باشد


نظرات و پیشنهادات ارزنده خود را به ایمل زیر مطرح بفرمایید


rostain@yahoo.com


منابع : 


 کتاب التفهیم در نجوم و تنجیم اثر ابوریحان بیرونی


کتاب تحفه حاتمی در اسطرلاب اثر شیخ بهایی


کتاب نجوم کروی اثر ویلیام مارشال اسمارت


کتاب نفیس نجوم کاربردی و محاسباتی اثر غلامرضا دژکامه


 


 

logo-enamad logo-samandehi