آموزش کشتی رانی - کشتیرانی

آموزش کشتی رانی - کشتیرانی

نسخه ۲
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۶ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

کشتی‌ها نه در اسکله لنگر می‌اندازند و نه در دریا

زنجیر متصل به یک لنگر، مهم‌تر از خود آن است

دریانوردان مدام غذاهای دریایی نمی‌خورند

دریانوردان هم دریازده می‌شوند

کشتی‌های تجاری اسلحه حمل نمی‌کنند

از هوای تازه چندان هم خبری نیست

همه‌ی دریانوردان را «ملوان» نمی‌نامند

همه کاپیتان نمی‌شوند

هشتصد نفر در یک کشتی کار نمی‌کنند

پزشک کشتی نداریم

ریختن زباله در دریا ممنوع است

از اینترنت خبری نیست

هیچ دلیلی ندارد که یک دریانورد همجنس‌گرا باشد یا شود

مهندسی دریا – کشتی‌سازی

مهندسی دریا – دریانوردی

اجزای اصلی کمپرسورهای هوا در کشتی ها شامل موارد زیر می شود

مقدمه

مؤلفه‌های میدان مغناطیسی زمین

قطب نماها

زاویه یاب

زمان سنجی

کاربرد ستاره قطبی در جهت یابی

مسوولیت های فرمانده کشتی چیست؟

آشنایی با شغل دریانوردی از زبان یک کاپیتان کشتی

انواع دریانوردی

کالج‌های دریایی داخل کشور

مدرک دریانوردی

پیشرفت شغلی برای افسران موتور

پیشرفت شغلی برای افسران عرشه

پیشرفت شغلی برای افسران برق

یک کشتی فولادی چگونه بر روی آب شناور می ماند؟

چرا سرعت کشتی را با گره اندازه می گیرند؟

انواع کشتی ها از نظر عملکرد

انواع کشتی ها از نظر ظرفیت

دانش ها

مهارت ها

توانمندی ها

فعالیتهای حرفه