PDF Reader - PDF Viewer

PDF Reader - PDF Viewer

نسخهٔ ۱.۳.۲
نصب +۱ هزار
دسته‌بندی آموزش
حجم ۵۹ مگابایت
آخرین بروزرسانی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
PDF Reader - PDF Viewer

PDF Reader - PDF Viewer

Security Lab.
نسخهٔ ۱.۳.۲
نصب +۱ هزار
دسته‌بندی آموزش
حجم ۵۹ مگابایت
آخرین بروزرسانی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

📚🔍 PDF Reader - The Ultimate PDF Viewer and Editor! 🖊️📲

Discover the power of PDF Reader, the all-in-one app designed to provide you with a seamless and efficient PDF reading experience on your mobile device. With a wide range of advanced features, it's the perfect tool for managing and annotating your PDF files.

🔍 Effortless PDF Viewing:
Open and access your PDF documents with ease. Experience smooth scrolling and intuitive navigation, ensuring a seamless reading experience. Maximize your viewing pleasure with the fullscreen mode.

🖊️ Annotate and Take Notes:
Highlight important sections, add text annotations, and make personalized notes directly within your PDF files. Stay organized and capture your thoughts as you read.

💡 Advanced Search:
Save time with the powerful search feature, enabling you to quickly find specific information within your PDF documents. Locate keywords or phrases effortlessly, enhancing your productivity.

🚀 Fast Performance:
Enjoy lightning-fast performance when opening and loading PDF files, regardless of their size or complexity. Say goodbye to long waiting times and experience smooth document handling.

📂 Cloud Integration:
Seamlessly access and sync your PDF files across multiple devices using popular cloud storage services like Google Drive, Dropbox, or OneDrive. Stay connected and have your documents at your fingertips, no matter where you are.

📤 Share and Print:
Share your PDF files easily via email, messaging apps, or other platforms. Print documents directly from your mobile device, allowing for convenient offline access and easy collaboration.

🔒 Secure PDFs:
Easily read password-protected PDF files, ensuring your sensitive information remains protected and confidential.

✂️ Edit PDFs:
Make basic edits to your PDF files, such as adding, deleting, or rearranging pages. Edit text and images, rotate pages, and enhance the overall appearance of your documents.

Experience the convenience, versatility, and efficiency of PDF Reader. Download now and unlock a world of possibilities for managing, annotating, and editing your PDFs! 🚀📲

نظرات کاربران - ۲ رأی
۵ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
haniawi
haniawi
۱۴۰۳/۰۲/۱۳
عالی
سودیس
سودیس
۱۴۰۲/۰۹/۲۵
من