آگاهی سوم (علم غیب)

آگاهی سوم (علم غیب)

Version 30.4.2
Install from Bazaar
In-app Purchases
200
Active installs
Religious
Category
1
MB
Size

 


ایمان به غیب یکی از اعتقادات مۆمنین است، آنچنان که خود قرآن کریم به این موضوع اشاره ی صریح دارد به طوری که ایمان به غیب از جمله عوامل فلاح و رستگاری شمرده شده است : "الذین یۆمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون .... اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، و کسانی که به غیب ایمان می آورند و نماز برپا می دارند و از نعمتهایی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند .... آنان برطریق هدایت پروردگارشان هستند و رستگاران آنهایند." (سوره مبارکه ی بقره آیات 3و5)


 


**************


این برنامه حاوی مطالبی پیرامون علم غیب پیامبران و امامان می باشد.

logo-enamad logo-samandehi