مهارت فن بیان و سخنوری

مهارت فن بیان و سخنوری

<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم

سخـنـوری چـیـست؟

چــگونه قـــدرت بیان خــود را بالا بــبریم و مطالبمان را راحــت تر بـیان کــنیم؟

اعـجــاز بـیـان

فـن بـیـان در مـشـاغــل

هـوش گـفـتـاری

ده راهکار برای یادگیری و تقویت فنون سخنوری

اهمیت ارتقا مهارت های سخنوری

تاثیر هنر سخن وری در روابط اجتماعی

زبان، فضیلتی برای انسان

سه عنصر مهم در سخنوری

سخنوری و بصیرت

سخنرانی بدون آمادگی قبلی

هماهنگی میان قول و عمل