آشپزی غذای محلی جنوب

آشپزی غذای محلی جنوب

<۱۰
نصب فعال
آشپزی و رستوران
دسته
۸
مگابایت
حجم

شوربا

قلیه تخم مرغ

قلیه ماهی

آماده كردن  ، " حشو"  

سمبوسه آبادان

هواری

فلافل

سوسیس بندری

ماهی کباب بندری

ماهی میدُم

امگشت خوزستان

موفلک

بورانی باقلا سبز تازه

نافله خوزستانی

پوکورا

کبه عربی (غذای سنتی خوزستان)