هدف گیری

هدف گیری

Version 1
200
Active installs
Arcade
Category
1
MB
Size

یک بازی کمان و تیری با گرافیک آراسته و مسابقه برای کسب بالا‌ترین امتیاز.
شما مهارت های  تیراندازی خود را تمرین می کنید


 با انگشت, تیرکمان را روی صفحه نمایش بگیر.
- با حرکت به چپ و راست و بالا و پایین هدف گیری کن.
در این زمان. انگشت را روی صفحه نمایش نگه دار.
- با توجه به موقعیت هدف, سرعت و جهت را تنظیم کن.
- اگر انگشت را ازصفحه نمایش بردارید تیر از کمان رها شده و سمت سیبل هدف پرتاب می شود. امتیازبرای دفعه  اول  در صورت برخورد تیر به هدف  از 10 الی 50 است به نسبت دوری یا نزدیکی به مرکز هدف.باید دقت بسیار بالایی داشته  باشی...

logo-enamad logo-samandehi