هندبالیست یادبگیر
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۷ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

در رابطه با محوطه دروازه

در رابطه با دروازه بان و محوطه باید گفت دروازه بان.

توضیحی در باب محوطه دروازه

نوع و چگونگی تقویت پرش

پرش های آسان

تغذیه قبل و بعد هر بازی

سوخت رسانی قبل از تمرین یا مسابقه

پس از مسابقه یا تمرین روزانه

تغذیه بعداز تمرینات یا مسابقات

تغذیه ورزشی قبل از تمرینات یا مسابقات