از آدم تا خاتم

از آدم تا خاتم

Version 4.0 Stable 4
Install +10 K
Category Books & Reference
Size 4 MB
Last Update 2018 August 10
از آدم تا خاتم

از آدم تا خاتم

asre bazi
Version 4.0 Stable 4
Install +10 K
Category Books & Reference
Size 4 MB
Last Update 2018 August 10
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

نمونه هایی از زندگی نامه ها و لحظات آخر عمر پیامبران...

حضرت آدم (ع)
ابلیس دریافت که آن دو از سخنان او اظهار بیزاری می کنند و از هم صحبت شدن با او دوری می گزینند، برای آن ها سوگند خورد که از پند دهندگان است و ...

حضرت شیث (ع)
قابیل که مطلع شد پدرش قبل از مرگ، پسر سوم خود (شیث) را وصی خود قرار داده، نزد شیث آمد و او را تهدید به قتل کرد وبه او گفت ...

حضرت ادریس (ع)
او نخستین کسی بود که خیاطی کرد و طرز دوختن لباس را به انسان ها آموخت ...

حضرت هود (ع)
هنگامی که شدّاد بی عاد، سال ها به ساختن بهشت خود که «اِرم» نام داشت پرداخت، وقتی که خواست از آن دیدار کند، همین که خواست از اسب پیاده شود ...

حضرت ابراهیم (ع)
لشگر بیکران او با نعره های گوش خراش به صحرا آمدند. آنگاه نمرود، حضرت ابراهیم را طلبید و گفت: «این لشگر من است». ابراهیم (ع) جواب داد: «شتاب مکن، هم اکنون سپاه من نیز فرا می رسند». آنگاه از طرف آسمان، انبوه بی کرانی از پشه ها ظاهر شدند و...

حضرت لوط (ع)
«والهه» همسر حضرت لوط که هم کیش دشمنان بود، به پشت بام خانه رفت و به نشانه ی رسیدن مهمانان جوان و زیبا که طعمه چربی برای قوم بودند، کف زد و هلهله به راه انداخت ولی...

حضرت اسحاق (ع)
هنگامی که فرشتگان الهی برای مجازات قوم لوط نازل شدند، ابتدا نزد ابراهیم (ع) آمدند و او را به ولادت اسحاق بشارت دادند. اما حضرت ابراهیم و ساره...

حضرت یعقوب (ع)
چون یعقوب و برادرش عیص، هر دو با هم به دنیا آمده بودند و هر دو نیز با هم از دنیا رفتند، عمرشان در دنیا به یک اندازه بود و در هنگام رحلت...

حضرت شعیب (ع)
حضرت شعیب، پدر زن حضرت موسی بود و در شهر مدین که خارج از قلمرو حکومت مصر بود زندگی می کرد. حضرت سومین رسول عرب بود که نامشان در قرآن ذکر شده است و...

حضرت ایوب (ع)
ابلیس به صورت پیرمردی درآمد و نزد «رحمه» (همسر حضرت ایوب) رفت و گفت: «شوهرت کجاست؟» رحمه گفت: «در بستر بیماری» ابلیس گفت: «آیا او ایوب است؟ همان جوان زیبارویی که...

حضرت هارون (ع)
موسی (ع) از کوه طور بازگشت و دید که قوم، گوساله پرست شده اند. از این رو سر و ریش برادرش هارون را بگرفت و کشید و او را سخت تنبیه نمود. هارون گفت: «این مردم مرا ستم کردند و نزدیک بود مرا بکشند. نزد آن ها مرا خجالت زده نکن و مرا...

حضرت داوود (ع)
روزی لقمان حکیم نزد حضرت داوود آمد. حضرت مشغول درست کردن و بافتن اولین زره جنگی بود. لقمان سکوت کرد و چیزی نگفت. همچنان تماشا می کرد و می دید داوود (ع) از آهن مقداری می گیرد و با آن مفتول های باریک می سازد و آن مفتول ها را داخل هم می گذارد و...

حضرت الیاس (ع)
«الیاس» به زمان عِبری «ایلیاء» می باشد و سین آن تصرف زبان یونانی است. چنانکه «یونس» هم «یوناء» است. در تورات نیز نام حضرت الیاس، ایلیاء آمده است...

حضرت عیسی (ع)
پس قرار بر این شد که یهودا به همراه کاهنان و بزرگان یهود و سربازان رومی، به محفل عیسی (ع) بروند و یهودا بر گونه و صورت هر کس که بوسه بزند، آن شخص عیسی باشد و او را دستگیر کنند ...

حضرت محمد (ص)
چیزی که بشارت کاهنان را تائید می کرد، درخشندگی و نور خاصی بود که در چهره عبدالله (پدر رسول اکرم) مشهود بود و هر که با عبدالله رو به رو می شد آن نور خیره کننده را مشاهده می کرد. حتی در زندگی کوتاهی که داشت، از زنان شهر مکه به همان بلیه ای دچار شد که یوسف (ع) در دوران زندگی خود به آن دچار بود...

User Reviews - 140 Rates
4.8 from 5
5
4
3
2
1
jabrnorane
jabrnorane
2021/09/01
خوب هست ای کاش صوتی وتصوری بود
فعلا نظری ندارو
فعلا نظری ندارو
2023/01/03
عاقبت خیر باشید انشاالله. خدا اجرتان دهد.
الله جل جلاله
الله جل جلاله
2022/11/07
عالی