کنتور خوان

کنتور خوان

Version 2.1.1
Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Tools
Category
11
MB
Size

کنتور خواناین برنامه برای مدیریت سریع و بهینه ثبت رقم کنتور ادارات گاز و اب و برق طراحی شده است.

در این برنامه میتوانید مشترکین شهر خود را در ان وارد کرده و پیام ارسال کنید به صورت دسته جمعی.در قسمت مشترکان گاز میتوانید نام مشترک + شماره اشتراک کنتور + شماره مبایل مشترک را ذخیره کرده و با کلید های جستجو، ارسال پیام، حذف، جدید اطلاعات مشترکان را مدیریت کنید و رقم کنتور مشترکان را دریافت کنید  امکانات متنوعی از جمله تعریف دوره کنتور خوانی ، ارسال دسته جمعی یک پیام برای همه مشترکان ، ثبت پیام های ارسالی به مشترکان ، ثبت پیام های دریافتی از مشترکان و ..امکانات متنوع دیگری مانند ثبت خودکار پیام های ارسال شده، ثبت خودکار پیام های دریافتی از طرف مشترکان، امکان جستجو و حذف در ان وجود  دارد.همچنین با علامت زدن خودکار پیامها میتوانید مدیریت بهینه و سریعی بر پیامهای فراوان دریافتی و مخاطبین با تعداد زیاد داشته باشید.توانایی بسیار زیاد برنامه کنتور خوان در ذخیره سازی مشترکان ، پیامهای ارسالی و دریافتی تا میلیونها واحدهمچنین از امکان مدیریت کاربران به صورت اینترنتی و ارسال و دریافت تصاویر کنتور ادارات گاز و اب و برق میشود نام بردشما با نصب این برنامه به کارایی های دیگر این برنامه پی خواهید برد.

logo-enamad logo-samandehi