راه های افزایش حافظه و رفع فراموشی

راه های افزایش حافظه و رفع فراموشی

Version 4.5
<10
Active installs
Books & Reference
Category
3
MB
Size


چگونگی تقویت حافظه :


1-تقویت حافظه بر اساس آموزه های طب سنتی


2-تقویت حافظه بر اساس داروهای مفرد


3-تقویت حافظه براساس داروهای مرکب (معاجین)


4-تقویت حافظه براساس روغن درمانی


5-تقویت حافظه براساس سنگ درمانی


6-تقویت حافظه براساس درمان جانوری


7-تقویت حافظه براساس دمنوش های گیاهی


8-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره براساس احادیث


9- و...


چگونگی رفع فراموشی:


1-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره براساس کلیات


2-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره براساس دستورات اولیاءالله:


3-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره دسته بندی براساس تعالیم علوم خفیه:


4-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره براساس آیات :


5-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره براساس خواص حیوانات:


6-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره براساس داروهای مفردگیاهی :


7-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره براساس داروهای مرکب گیاهی :


8-رفع فراموشی و زیاد شدن ذاکره براساس روغن ها:


9- و...


logo-enamad logo-samandehi