ماشین حساب کسر ها

ماشین حساب کسر ها

Version 1.2
Install from Bazaar
In-app Purchases
1
K
Active installs
Tools
Category
975
KB
Size

برنامه ای برای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کسرها و نمایش جواب به صورت کسری و اعشاری.
این برنامه جواب را به 3 صورت نمایش میدهد. یکبار جواب را با ک م م (کوچکترین مضرب مشترک مخرج کسرها) و در پایین آن، جواب را به صورت کسر ساده شده  نمایش میدهد. و در آخر به صورت اعشاری.

- امکان وارد کردن اعداد تا 6 رقم
- امکان وارد کردن اعداد منفی

در این برنامه بخش ضرب و تقسیم به صورت رایگان قرار داده شده و بخش جمع و تفریق غیر رایگان میباشد.

logo-enamad logo-samandehi