میوه درمانی

میوه درمانی

نسخه v۱
۱۰۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۴
مگابایت
حجم

سلام،این برنامه می تواندنیازهای شمارادرزمینه ی خواص میوه هابرآورده کند.مادراین برنامه سعی کردیم که خواص برخی ازمیوه هاراجمع آوری کنیم و درادامه درتلاش برای تکمیل میوه هاو جامع کردن خواص آن هاهستیم

logo-enamad logo-samandehi